Kontak Kami :

Alamat   :  Jl. Timor Raya Km. 36, Oelamasi

e-mail     :  bkpsdm@kupangkab.go.id
                   bkpsdm.kupangkab@gmail.com